Tudományos munka végzése

Ilyen jellegű tevékenység elengedhetetlen munkánk mások által történő megismerése, elismerése és nem utolsósorban saját munkánk továbbfejlesztése érdekében.

 1. Az általunk foglalkoztatott gyermekek fejlődését, esettörténetét írásos és videofilmmel készült felvételekkel követjük, nemzetközi standardok alkalmazásával.
 2. Rendszeresen tartunk konferenciákon, tudományos tanácskozásokon előadásokat, melynek keretében bemutatjuk munkánkat, elért eredményeinket.
 3. Terveink között szerepel a konferenciákon, kurzusok alkalmával elhangzott előadások kötetben való kiadása.
 4. Konduktív pedagógiai szakszótárt adtunk ki, melyet a birminghami Konduktív Pedagógiai Intézettel közösen állítottunk össze
  • angol-magyar / magyar-angol nyelven (1998)
  • norvég-angol-magyar / magyar-angol-norvég változat (2000)
  • tervezzük a német és francia szakszótár kiadását is.
 5. Különböző témakörökben készítettünk szakmai filmeket (kazuisztika, diagnosztika), melyeket a kurzusaink alkalmával oktatófilmként használunk.

Esettanulmányok:

 • Sarah T.
 • Ida Viola S.
 • Simen S.
 • Sebastian V.
 • Ágika

Oktatófilmek csoportjainkról:

 • Mamás csoport Edinburgh-ban
 • Spasztikus óvodás csoport
 • Rövidtávú konduktív pedagógia
 • Ritmikus intendálás
 • Konduktív pedagógiai napirend
 • Konduktív pedagógiai feladatsorok
 • Kommunikáció, beszédfejlesztés

Egyéb oktatófilmek:

 • Konduktív pedagógia nem CP-s gyermekeknek
 • Konduktív pedagógia ortopéd műtét után
 • Szindrómák
 • A részletes szűrővizsgálat tudományos megközelítése
MOIRA Konduktív Pedagógiai Centrum
cím:
2030. Érd, Gyöngyvirág utca 56.
telefon:
+36-209-724-732
e-mail :